Bijdrage Aanbe­ve­lingen Commissie Inte­griteit


Cie Bestuur

18 november 2020

Voorzitter,

Fijn om deze rapportage nu te bespreken. Dit onderwerp is meer dan ooit relevant voor de gemeente Den Haag en daarom is het goed dat de waarnemend burgemeester dit in gang heeft gezet.

Allereerst over de mandaten. Kan de burgemeester aangeven hoe het staat met de aanpassingen van de mandaten en volmachten? Ook de net besproken casus bewijst voor mijn fractie des te meer dat hier wat moet gebeuren. Hoe wordt de raad hierbij betrokken?

Fijn dat het college nu meer inzicht geeft in de nevenfuncties. Dit lijkt me ook een aandachtspunt voor de raad. Het komt nog geregeld voor dat raadsleden in het bestuur zitten van subsidievragende instellingen zitten en daar ook publiekelijk het woord over voeren. Kan de burgemeester aangeven hoe hij hiernaar kijkt en wat hij hiermee doet?

Verder steunt mijn fractie het uitgangspunt dat collegeleden over het algemeen geen bemoeienis hebben met individuele benoemingen en dat er een overzicht komt van de vergoede kosten van collegeleden.

Mijn fractie vraagt zich af waarom het wenselijk is om het gebruik van de dienstauto te bevorderen door aanpassing van de regels? Het is toch prima mogelijk dat de regels strikter zijn in Den Haag? Wanneer wordt de gedragscode ter vaststelling aan de raad aangeboden?

Tot slot, het screeningsproces rond wethouders. Dit is bij de nieuwe wethouder weer fout gegaan doordat niet voor publicatie van de naam de screening heeft plaatsgevonden. Wat doet de burgemeester om dit in het vervolg te voorkomen?