Bijdrage Aansluiting onderwijs en arbeids­markt


7 april 2023

Voorzitter,

Allereerst wil de PvdD zich dan ook richten op een breder arbeidspotentieel.. In de rapportage wordt genoemd dat een belangrijke groep binnen het onbenutte potentieel wordt gevormd door vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen ook voor een groot deel onbetaald werk doen, zoals zorgtaken. Dit wordt maatschappelijk op andere waarde geschat dan betaald werk. Voorzitter, als we inzetten op het arbeidspotentieel van vrouwen, moeten we ook kijken naar de eigen organisatie. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met werktijden? Kan de wethouder toelichten hoe wij daar binnen de eigen organisatie mee omgaan? Welke acties onderneemt het college?

Dan het internationale potentieel.Er zijn bijvoorbeeld statushouders en arbeidsmigranten waarvan de opleidingspapieren bijvoorbeeld niet geldig zijn in Nederland, maar die wel misschien al een enorme hoeveelheid ervaring met zich meebrengen. Wat doen we eraan om hen zo snel mogelijk te helpen weer te kunnen doen waarvoor zij zijn opgeleid? kan de wethouder dat toelichten?

Dan het MBO. We zien dat het minst aantal banen beschikbaar zijn voor inwoners met een opleiding tot MBO 2.. Op welke wijze houden we er daarom binnen onze eigen organisatie en organisaties waar de gemeente mee samenwerkt rekening mee dat we voldoende goede werkplekken beschikbaar hebben binnen onze organisatie? Ziet de wethouder mogelijkheden goede banen binnen de organisatie te ontwikkelen voor deze groepen? Wat voor bannen zijn dat dan? Niet alleen horeca/ makkelijke

Dan de samenwerkingsverbanden. Mijn partij vroeg er al eerder naar, uit de rapportage blijkt dat er verschillende samenwerkingsverbanden zijn tussen de onderwijsinstellingen, Op welke wijze wordt er verbinding wordt gelegd tussen die verschillende opleidingsniveaus? Dan zien we ook dat bijvoorbeeld WO studenten bijvoorbeeld geen stages lopen tijdens hun opleiding. Wat doet de wethouder om WO studenten aan te zetten tot bredere maatschappelijke betrokkenheid?Interessant voor jou

Bijdrage Verlengen regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Lees verder

Bijdrage Erfpacht canonpercentage 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer