Bijdrage Erfpacht canon­per­centage 2023


12 april 2023

Voorzitter, met een stijging van de erfpacht van 30, 40 of zelfs meer dan 50 keer duwt de gemeente haar eigen bewoners een onzekere financiële afgrond in. Kan de wethouder hierop reflecteren? Hoe is het mogelijk dat verhogingen van 3000% überhaupt door het college als hamerstuk worden afgedaan? Is de menselijke maat verdwenen in het koude hart van het ijspaleis?

Ook is duidelijk dat slechte communicatie zorgt voor grote onrust en onzekerheid bij de bewoners. Er werd gesproken over een stijging van de kosten, maar niet zo’n gigantische stijging. Hoe kan het dat dit verhaal zo afwijkt van het uiteindelijke besluit? De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er snel actie wordt ondernomen om de menselijke maat terug te brengen in het erfpachtbeleid. Welke stappen wil de wethouder nemen om hiervoor te zorgen?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren pleit voor een herziening van de erfpachtvoorstellen, waarbij er meer rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners. Er zijn veel opties hiertoe genoemd, ook door insprekers, zoals afwijken van taxatie, hanteren van andere percentages, recht op second opinion, meer geleidelijke verhoging, ruimere coulanceregelingen, ruimhartige hardheidsclausules. Kan de wethouder op deze opties reageren, welke wil het college overnemen, welke niet, en waarom worden die keuzes gemaakt?

Met name horen we graag wat er concreet op dit moment wordt gedaan voor mensen die hierdoor in financiële problemen gaan komen. Ons armoedebeleid is toch niet om inwoners zelf de armoede in te storten? De beantwoording op onze technische vragen was op dit punt heel technocratisch en terughoudend, precies het tegenovergestelde is nodig: betrokken en pro-actief. Gaat de wethouder dit nu anders aanvliegen?

Ook dringen we er bij het college op aan om in gesprek te gaan met de betrokken bewoners en hen serieus te nemen in hun zorgen en bezwaren. Het is van groot belang dat de gemeente nu haar verantwoordelijkheid neemt, in plaats van inwoners van zich te vervreemden door onnavolgbaar beleid dat mensen de afgrond in duwt. We hopen dat we als raad het schip nu nog kunnen keren.