Bijdrage Alcohol- en bedel­ver­bods­ge­bieden


12 april 2023

Voorzitter,

Onze fractie wil een principieel punt maken rondom het opleggen van alcohol- en bedelverboden, want in het verleden zagen we dat gebieden werden aangewezen waar ook veel dak- en thuisloze mensen verbleven. En al vaker is aangegeven dat dak- en thuisloze mensen niet direct worden beboet, maar in praktijk bleek dat toch anders. Daarom de vraag aan de burgemeester om geen gebieden meer aan te wijzen op grond van de aanwezigheid van meerdere dak- en thuisloze mensen.