Bijdrage Aanvraag herziening bestem­mingsplan Zeehel­denkwartier 2010 (horeca rondom Anna Paulow­na­plein)


1 december 2021

Dank aan bewoners. Goed dat ze opkomen voor de leefbaarheid van de wijk.

We snappen wel de zorgen van overmaat. De leefbaarheid staat onder druk.

Sluit aan bij veel eerder gestelde vragen.

Een specifieke vraag. Waarom niet nu het bestemmingsplan aanpassen naar feitelijke situatie? We spraken recent over een situatie in het Valkenboskwartier. Toen zei de gemeente: we passen jouw bestemming aan van een gemengde bestemming naar alleen wonen. Bewoner wilde dit niet en toen zei de gemeente: pech want je hebt geen plannen om hier winkelruimte te realiseren. Waarom dat niet op deze plek doen?