Bijdrage Alweer aantasting Koekamp?


Raad

5 juli 2023

Voorzitter,

Terwijl we in de Koekamp en het Haagse Bos werken met vleermuisvriendelijke verlichting heeft Staatsbosbeheer bij haar eigen gebouwen zeer felle lampen die de natuur schaden. Vandaar een oproep:

Verzoekt het college:

▪ contact op te nemen met Staatsbosbeheer en hen erop te wijzen dat de Koekamp van belang is als leefgebied voor vleermuizen en andere nachtdieren;

▪ Staatsbosbeheer te verzoeken om in de avonduren ook rekening te houden met de natuurwaarden op de Koekamp door hun verlichting aan te passen om verstoring te verminderen.