Bijdrage APV Kapver­gunning


Cie Bestuur

14 november 2018

Voorzitter,

Met de plankaart worden veel groene gebieden ‘Buiten de bebouwde kom’ geplaatst. Dit betekent dat daar niet altijd een kapvergunning nodig is. Waarom, vraag ik aan de wethouder? Waarom kiezen we niet gewoon om deze gebieden net zo te behandelen als de rest van Den Haag.

Het college geeft aan op te komen voor de bomen en het groen en de kapvergunningsverlening aan te scherpen. Deze gebieden horen er volgens mijn fractie dan ook bij. Waarom dan een uitzondering voor Clingendael, de Koekamp of het Westbroekpark?

Nu wordt een erg arbitrair onderscheid gemaakt tussen dunningen en onveiligheid waarvoor een kapvergunning niet zou zijn vereist. Maar in de rest van Den Haag zijn voor onveilige bomen ook gewoon een kapvergunning vereist. Waarom kan dit ook niet gewoon in de groene gebieden? Hier kunnen toch ook gewoon voor meerdere bomen tegelijk een vergunning worden aangevraagd en dan als reden dunning of onveiligheid? We hebben vaker over dit onderwerp over dit onderwerp gepraat en het lijkt me goed om nu hier een oplossing te vinden.