Bijdrage Nota Detail­handel


Cie Bestuur

14 november 2018

Dank aan de wethouder voor deze nota. Ik denk dat de wethouder kan raden wat ik hier mis. Dat is het duurzaamheidsaspect. Hoe sturen we op energiebesparing? In het verleden hebben we hier vaker over gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan simpele dingen als de deuren niet wagenwijd open laten staan in de winter en zo stoken voor de buitenruimte. Waarom komen deze aspecten hier niet in terug? Wat doet de wethouder om energiebesparing te stimuleren?

Wethouder Van Tongeren gaf eerder aan graag over dit soort onderwerpen met winkeliers in gesprek te gaan en bijvoorbeeld met energiebesparingsplannen te willen komen. Wanneer worden we hierover geïnformeerd?

Voorzitter, over de duurzaamheid van Haagse winkels hebben we ook twee maanden geleden vragen over gesteld en deze zijn nog niet beantwoord. Dus ruim buiten de termijn. Wanneer zal het college deze vragen beantwoorden?