Bijdrage Villa Paulowna


Cie Ruimte

21 november 2018

Voorzitter,

Op Rijksmonumenten moeten we zuinig zijn en ook op beeldbepalende bomen. Beide lijken in het geding.

Allereerst de aanbouw. Kan de wethouder aangeven of dit in het verleden als gemeentelijk monument is aangewezen? Waarom is dit dan niet betrokken in de beoordeling van de sloop? Waarom is hier een vergunning voor afgegeven?

Het is een bijzondere locatie met een vrijstaand Rijksmonument. Dit vrijstaande monument verdwijnt als grootschalige nieuwbouw komt. Dan zijn we toch nog verder van huis ten opzichte van de huidige situatie? Hoe kunnen we dan zeggen dat het Rijksmonument zijn proporties terugkrijgt?

Kan de wethouder aangeven wat de huidige bestemming is van de plek van de nieuwbouw? Is dat momenteel inderdaad kantoren of is het bijv tuin? En wat is de bouwhoogte uit het bestemmingsplan? Als dit inderdaad in strijd is met de bestemmingsplan dan zou er gewoon een VVGB nodig zijn, toch?

Kan de wethouder verder aangeven waarom niet meer wordt gedaan om de groene longen van de stad te beschermen? Waarom wordt niet meer inzet gepleegd om de bomen te behouden, zoals de inspreker van de bomenstichting betoogd?

Voorzitter, de kernvraag is waarom het college wil meegaan met een grootschalig plan met 10 appartementen en parkeerkelder?

Dank.