Bijdrage Staand­want­vissen


Cie Leef­om­geving

22 november 2018

Voorzitter,

Stelt u zich eens voor. U neemt een duik in de zee en op het moment dat u terug wilt naar het oppervlak om adem te halen zit u vast. U ervaart angst, stress en pijn want u snakt naar adem maar stikt langzaam onder water.

Voorzitter dit is iets wat gebeurd bij vissen aan de Haagse kust. De veroorzaker van dit leed is het vistuig: staand want. Deze manier van vissen zorgt voor veel en diverse bijvangst. Er vallen slachtoffers onder vissen, andere zeezoogdieren en vogels.

Notabene fungeren de havenhoofden als kraamkamers en schuilplaatsen voor vissoorten, zoals de zeebaars. Met de zeebaars gaat het de laatste jaren zo slecht dat er een terugzetplicht geldt voor sportvissers. Met het ‘staand want’ raakt een dier verstrikt in het net en als men er niet tijdig bij is, kan het dier niet worden teruggezet omdat het is gestikt. Hoe wordt dat gecontroleerd?

Onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh hebben bewezen dat vissen net als mensen angst, stress en pijn ervaren. Als vissen net als mensen deze gevoelens beleven waarom doen we hen dan al dat leed aan waar wij zelf voor terugdeinzen.

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft komt er dus een einde aan dit vistuig. Het dierenwelzijn is niet het enige nadeel van dit visnet. Op foto’s en videobeelden van diverse omwonenden en recreanten is duidelijk te zien hoe dichtbij het strand de netten zijn geplaatst. Daarom heeft mijn fractie ook schriftelijke vragen gesteld om actie te ondernemen voordat er ook menselijke slachtoffers gaan vallen. Er zijn al meerdere mensen verstrikt geraakt in de netten. Het verraderlijke van het staandwantvissen is, dat het net niet altijd met het blote oog te zien is. Ook kunnen surfers en andere recreanten door de stroming niet voorkomen dat ze in de netten verstrikt raken. Is de wethouder het met mijn fractie eens dat het onwenselijk is dat staandwantnetten zo dichtbij de kust worden geplaatst?

Voorzitter, volgens de bewoners/recreanten/misschien zelfs insprekers gaat het niet om enkele weken maar om een aantal maanden per jaar dat het staand want wordt gebruikt om voor de kust te vissen. Kan de wethouder aangeven hoeveel weken of maanden het nu daadwerkelijk is? Graag een reactie.

Het college heeft in de beantwoording van onze vragen aangegeven een mediator aan te stellen om met de drie belangrijkste partijen tot afdoende kwaliteitsafspraken te komen rondom het gezamenlijke gebruik van de waterzone rondom het havenhoofd. Maar voorzitter, hoe kan dit helpen als de belangen zo tegengesteld zijn en zo ongelijksoortig? Aan de ene kant de belangen van mens en dier en aan de andere kant bedrijfsmatige economische belangen. Als we kiezen om Scheveningen te promoten als badplaats dan kunnen we toch niet de veiligheid van mensen op het spel zetten?

Voorzitter er zijn gemeenten die vanwege de veiligheid al optreden tegen staandwantvissen. In de gemeente Schagen bijvoorbeeld heeft de gemeente in de APV een verbod geregeld op locaties vanwege de openbare orde en veiligheid. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat een verbod in de APV bijdraagt aan de bescherming van recreanten en de vissen die in het Haagse kustwater vertoeven? Is de wethouder bereid een verbod in te stellen voor de gehele Haagse kust? Graag een reactie

Voorzitter, graag sluit ik af met een wijze levensles die een wereldberoemde vis mee geeft aan kinderen en ouders.

You can do anything if you put your mind to it.