Bijdrage Winkel­tijden


Cie Bestuur

14 november 2018

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is een voorstander van persoonlijke vrijheid zolang het niet schade oplevert voor een ander. En dat is waar dit voorstel wringt, voorzitter.

Kan de wethouder ingaan op de aanleiding voor dit voorstel? Zijn er veel winkeliers die nu aangeven echt graag op zondag tot 23u open te willen zijn? Zijn er verder veel avondwinkels die tot 2u open willen zijn?

Voorzitter, we hebben allemaal een brief van vakbonden ontvangen dat ze tegen dit collegevoorstel zijn aangezien het werknemers dwingt om laat door te werken. En voorzitter, als Partij voor de Dieren hebben we ook oog voor deze belangen. Als we bovendien kijken naar sluitingstijden van 23u; dit kan ook overlast veroorzaken in de wijken zelf en dit geldt al helemaal voor een avondwinkel die de hele week een paar uur later open mag zijn. Graag een reactie van de wethouder.

Aan de andere kant is mijn fractie van mening dat wat meer ruimte voor winkeliers op een zondag wenselijk zou kunnen zijn. Een standaardtijd van 18u lijkt wat vroeg. Het is echter onverstandig om dan maar gelijk naar 23u te gaan. Kan de wethouder aangeven waarom niet is gekozen voor een stapsgewijze verhoging zodat beter de effecten kunnen worden gemonitord?