Bijdrage Asbest­daken


Cie Ruimte

6 maart 2019

Voorzitter, al in september 2017 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over het saneren van asbestdaken. Toen waren we erg tevreden met het college, want het college wilde hier voortvarend mee aan de slag net als vele andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Utrecht. Er zou zelfs een actieplan in 2017 naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Voorzitter, we zijn al meer dan een jaar verder en steeds is door ons gevraagd naar waar dit plan blijft. En dan op een gegeven moment wordt het echt te gek; vandaar dit debat. Een voortvarende gemeente die kijkt naar de aanpak van andere gemeenten wordt opeens een afwachtende gemeente die niks lijkt uit te voeren tenzij het moet. Waarom, vraag ik aan de wethouder?

De wethouder zegt nu de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer af te wachten. Dit terwijl slechts de SGP in de Tweede Kamer tegen stemde en het verbod er dus komt. Is de wethouder bereid om dit dossier voortvarend op te pakken en dit kwartaal daadwerkelijk met het beloofde plan van aanpak te komen?

En voorzitter, het verbod komt er niet zonder reden. We moeten niet denken dat we iets moeten doen, omdat het moet van de Rijksoverheid. Het verbod is er om het risico voor de gezondheid te beperken, aangezien asbestdaken verweren in de buitenlucht en er daardoor kankerverwekkende asbestvezels vrijkomen in de omgeving. Erkent de wethouder de gezondheidsrisico's?