Bijdrage Beant­woording schrif­te­lijke vragen inzake Rol Omge­vings­dienst Haag­landen bij de ener­gie­be­spa­rings­plicht


Commissie Leef­om­geving

24 augustus 2023

Voorzitter,

In 2020 werd de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om te handhaven op de energiebesparingsplicht. Sindsdien is het toezicht van de ODH versterkt, maar het aantal fte is heel laag gegeven dat toezicht wordt gehouden op de gehele regio. Is de wethouder het hiermee eens? Kan de wethouder verder aangeven of al dwangsommen of boetes zijn opgelegd vanwege overtreding van de informatie- of energiebesparingsplicht? Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we nu echt doorpakken.

Voorzitter, dit ook zeker wat betreft de kantoren. De eigenaren weten al jaren dat ze moeten verduurzamen, maar lijken het te vertikken. Tweederde voldoet niet. Dat is toch bizar? Graag een reflectie van de wethouder hierop; dit ook gegeven de kantorenstrategie dat verduurzaming als uitgangspunt had.

Aangegeven wordt dat nog niet actief informatie uitgevraagd is en niet handhavend is opgetreden.Waarom niet? Wanneer wordt wel actie ondernomen door handhaving?

Voorzitter, wat mijn fractie bevreemd is dat de administratieve controle pas eind 2024 is afgerond. Waarom niet wat meer capaciteit hierop zetten? Wat de Partij voor de Dieren verbaasd is dat we in een klimaatcrisis zitten en de wethouder zegt dat pas drie jaar later aan een wettelijke eis wordt voldaan. Er is meer urgentie nodig. Waarom niet eerder tot handhaving overgaan?

Interessant voor jou

Bijdrage Raadsvoorstel Wijziging grens bebouwde kom Wet natuurbescherming

Lees verder

Bijdrage Voortgang Living Lab Scheveningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer