Bijdrage Raads­voorstel Wijziging grens bebouwde kom Wet natuur­be­scherming


Commissie Leef­om­geving

24 augustus 2023

Voorzitter,

Zoals de wethouder weet zijn we als Partij voor de Dieren nooit voorstander geweest van de kap van honderden bomen voor de uitbreiding van Madurodam. Juist de ecologische zone zou beschermd moeten zijn van een kaalslag. Dank aan de insprekers die goed laten horen waarom kappen een slecht idee is. Graag ook een reactie op deze inspraak en het verzoek om de toestemmingsbrief van de ODH te publiceren.

In Madurodam zou juist alles klein moeten zijn. Toch kiest het ervoor om niet binnen het bestaande park te investeren maar wil de groenstructuren wegkappen. Kan de wethouder ingaan op de plannen. Is er al een onherroepelijke bouwvergunning ondertussen? Wil de gemeente al met kappen beginnen voordat dit het geval is? Het zou toch vreemd zijn als de natuur moet verdwijnen en vervolgens het gekapte terrein jarenlang braak ligt?

Verder wordt op papier aangegeven dat compensatie van het bos plaatsvindt, maar in de echte wereld gaat het aantal vierkante meters groen weer omlaag: wat nu al groen is, krijgt extra bomen en wordt een soort Tiny Forest tussen twee autowegen in. Maar wat ooit een aaneengesloten stuk bos was, wordt nu gewoon pretpark. Vindt de wethouder niet dat er veel meer compensatie moet plaatsvinden?

Specifiek komen veel minder bomen terug dan gekapt worden. Waarom is dit acceptabel voor de gemeente? Waarom geldt hier niet dat als 227 bomen worden gekapt evenveel moeten terugkomen? Nu worden 227 bomen gekapt en komen maar 130 terug.

Dan over het raadsvoorstel zelf. Klopt het dat de kapvergunningsplicht dan niet meer geldt onder het regime van de WNB? Zo ja, waarom kiezen we er niet voor om het gebied onder de kapvergunningsplicht te laten vallen zodat een strengere toetsing door de gemeente kan plaatsvinden?

Tot slot, kan de wethouder aangeven hoe het staat met de stikstofvergunning. Hoe wordt voorkomen dat de bomen gekapt worden terwijl er geen stikstofvergunning komt?

Interessant voor jou

Bijdrage Stapel vuilnis achter tankstation

Lees verder

Bijdrage Beantwoording schriftelijke vragen inzake Rol Omgevingsdienst Haaglanden bij de energiebesparingsplicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer