Bijdrage Beant­woording vragen Broed­plaatsen Beatrijs­straat


23 juni 2022

Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan zich volledig aansluiten bij de vragen van de Haagse Stadspartij. In het vorige debat deed de wethouder vermoeden dat er zo veel haast was, dat de huidige gebruikers van de Beatrijs er niet snel genoeg uit konden. Nu zien we dat de plannen nagenoeg onuitvoerbaar zijn in zo’n korte tijd. Mijn fractie roept de wethouder dus ook echt op om compassie te tonen en zo lang de plannen niet rond zijn de gebruikers te laten zitten en intussen echt samen te werken om een goed alternatief te vinden. Kan de wethouder toelichten hoe het nu gaat met de zoektocht naar een nieuwe locatie?