Bijdrage Beschermen van karak­te­ris­tieke bebouwing


23 juni 2022

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor zijn brief. De wethouder gaf aan dat in een bestemmingsplan aspecten van stedenbouwkundige aard kunnen worden geborgd en dat dit ook gedaan wordt in gebieden zonder beschermd stadsgezicht. Lezen we de brief zo goed?

Zo worden nokhoogten en dergelijke vastgelegd. Echter, dit voorkomt toch niet de sloop van beeldbepalende gebouwen? Want een sloopmelding is daarvoor vaak genoeg. Kan de wethouder daarom ingaan op de mogelijkheid om naast nokhoogtes en dergelijke een beeldbepalend gebouw een dubbelbestemming te geven? Op die manier is een sloopvergunning nodig en eventueel een welstandstoets. Wij maken ons namelijk zorgen om het feit dat beeldbepalende gebouwen worden gesloopt.

Voorzitter, kan de wethouder verder ingaan op of het mogelijk is om meer esthetische aspecten naast stedenbouwkundige aspecten vast te leggen onder de omgevingswet? Biedt die wet meer ruimte?