Bijdrage Beatrijs­straat


14 april 2022

Voorzitter,

Ik begin even met wat losse vragen over dit plan, maar daarna wil ik het gaan hebben over de Samenscholing.

  • Het college noemt een deadline voor een Europese subsidie. Is de subsidie ook op een later moment nog aan te vragen, of met een ander plan? Wat voor subsidie is dit precies en wat zijn de voorwaarden?

  • Wat gebeurt er met het zwembad kunstwerk van mevrouw Boon?

  • Verdwijnt er nu weer groen voor parkeerplekken?

Dan nu mijn betoog.

Ter voorbereiding op dit debat moest ik terug naar 2014. Mijn voorganger Christine Teunissen hield toen een gepassioneerd betoog over het behoud van Vrijplaats de Vloek. En nu herhaalt de geschiedenis zich. De Vloek werd destijds uit hun locatie in de haven gebonjourd om plaats te maken voor een prestigieus zeilcentrum. De Vloek was toen al één van de weinige plekken die nog met recht een vrijplaats voor creativiteit, oorspronkelijkheid en vernieuwing genoemd kon worden. Inmiddels staat de Samenscholing - de opvolger van de Vloek - hetzelfde lot te wachten. Ik wil daarom beginnen met een vraag die mijn fractie in 2014 al stelde. Heeft de wethouder in het vizier hoeveel kans van slagen een vrijplaats heeft nadat deze is verstoord en verplaatst?

De Samenscholing heeft er hard voor gewerkt om iets op te bouwen op hun huidige locatie. Zonder subsidie, zonder winst, met nauwelijks eigen middelen. Iedereen die naar de insprekers heeft geluisterd en die het stuk heeft gelezen dat de Samenscholing ons gestuurd heeft, ziet hoe belangrijk deze plek is. Waar moeten deze mensen naartoe van de wethouder?

Het volgende deel van mijn inbreng was een opsomming van alle belangrijke functies die de Samenscholing vervult, maar ik denk dat de insprekers dat inmiddels duidelijk hebben gemaakt. Ik zou graag aan de wethouders vragen of zij de waarde van deze plek inzien. Zou u eens willen reageren op wat de insprekers u zojuist verteld hebben. Waar moeten deze initiatieven, maar vooral ook de bezoekers, naartoe van de wethouder?

Het kromme is: de Samenscholing biedt alles wat dit college om vraagt. Participatie, laagdrempelige cultuur, gezonde voeding, maatschappelijke buurtinitiatieven, circulaire economie en ga maar door. En dat allemaal zonder subsidie. En juist omdat er geen subsidie wordt aangevraagd is deze plek niet in beeld. Het IJspaleis heeft geen idee van de waarde van deze plek, want het wordt niet uitgedrukt in economische waarde. Die manier van werken nekt de creativiteit van de stad. Wil de wethouder hierop reflecteren?

In de beantwoording op de schriftelijke vragen over dit project zegt het college dat de Samenscholing zelf maar een nieuwe plek moet vinden, of dat ze terug kunnen keren conform de marktafspraken. Dit zinnetje illustreert echt hoe beleidsmatig hier mee om wordt gegaan zonder oog voor de situatie. Deze organisatie heeft geen winstoogmerk. Zulke ruimtes zijn dus niet te betalen. Mijn fractie wil graag weten of de wethouders überhaupt wel eens deze locatie hebben bezocht? Vindt het college het niet de omgekeerde wereld dat culturele instelling subsidies moeten aanvragen om de huren te betalen die de gemeente ze oplegt? Een schrijnend voorbeeld van de bureaucratisering van de kunstsector.

Dan de participatie. In de brief doet het college de situatie voorkomen alsof in goed overleg met de Samenscholing, Helicopter en de bewoners tot dit besluit is gekomen. Ik denk dat iedereen die naar de insprekers geluisterd heeft, wel ziet dat dit niet het geval is. Wat vindt de wethouder van dit participatieproces? Hoe gaat dit worden rechtgezet en wat leert het college hiervan?

Voorzitter, mijn oproep aan dit college; laat de Samenscholing niet ten onder gaan. Is de wethouder bereid om de Samenscholing sowieso op de Broedplaatsenlijst te zetten? Is de wethouder bereid om dit keer echt sámen met de Samenscholing en wellicht Helicopter te gaan zitten om hun toekomst veilig te stellen? En kan er gezocht worden naar een andere locatie voor het voorliggende plan? Urban Farmers is al genoemd, bijvoorbeeld.

Tot slot. De Samenscholing is de laatste vrijplaats in Den Haag. Het laatste stukje rauwe cultuur. Laten we er samen alles aan doen om dit in stand te houden.