Bijdrage Begroting Reken­kamer


Cie Bestuur

22 mei 2019

De Partij voor de Dieren wil de Rekenkamer graag steunen in hun verzoek om het budget voor de Rekenkamer te verhogen. De onafhankelijke onderzoeken die zij doen dragen bij aan een meer transparante bedrijfsvoering en verschaffen nieuwe en verfrissende inzichten in staand beleid. Mijn fractie vraagt het college hier dekking voor te vinden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Voortgang aanpak huiselijk geweld

Lees verder

Bijdrage Voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 3

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer