Bijdrage Begroting Reken­kamer


Cie Bestuur

22 mei 2019

De Partij voor de Dieren wil de Rekenkamer graag steunen in hun verzoek om het budget voor de Rekenkamer te verhogen. De onafhankelijke onderzoeken die zij doen dragen bij aan een meer transparante bedrijfsvoering en verschaffen nieuwe en verfrissende inzichten in staand beleid. Mijn fractie vraagt het college hier dekking voor te vinden.