Bijdrage Voortgang aanpak huiselijk geweld


Cie Bestuur

22 mei 2019

Voorzitter, de burgemeester is gemotiveerd om de komende tijd met elkaar de schouders onder de optimalisatie van de aanpak van huiselijk geweld te zetten. Dat waarderen wij. Ook de Partij voor de Dieren pakt de handschoen op om de bestaande aanpak te optimaliseren en de drempel naar hulp te verlagen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft vaker aandacht gevraagd voor het voorkomen van huiselijk geweld door onder andere in te zetten op vroegtijdige signalering van dierenmishandeling. Het is dan ook goed dat ons ingediende amendement om dierenmishandeling als ambitie op te nemen in het veiligheidsplan met brede steun is aangenomen. Hiermee zetten we als stad in op het vroegtijdig signaleren en het voorkomen van nieuwe geweldsdelicten.

Onlangs hebben we vragen gesteld over het betrekken van onderhoudsmedewerkers bij het herkennen van signalen van huiselijk geweld achter de voordeur. De gemeente zou ermee aan de slag gaan. Heeft het gesprek tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties over het project Safe at Home inmiddels al plaatsgevonden? Is inmiddels al het aanbod gedaan vanuit het college om samen te werken aan een plan hoe onderhoudsmedewerkers getraind kunnen worden? Graag een reactie.

Voorzitter, dan het initiatief Blijf van mijn Dier voor de opvang van de vaak vergeten dierlijke slachtoffers van huiselijk geweld. De gemeente steunt inmiddels dit project financieel, wat een goed teken is in het kader van de drempel te verlagen naar hulp. Het is bekend dat slachtoffers van huiselijk geweld hun vlucht met gemiddeld 52 weken uitstellen als ze nergens terecht kunnen met hun huisdier.

Toch zit er nog een kleine kink in de kabel wat betreft de crisisopvang. Het inzetten van de vlucht naar een veilige plek gebeurt niet altijd op gangbare tijden waardoor een dier ‘droppen’ bij een dierenarts of organisatie niet altijd mogelijk is. Is de burgemeester bereid om samen met Blijf van mijn Dier te kijken naar een geschikte oplossingen voor de crisisopvang van huisdieren voor de eerste 24 uur en de uitkomsten ook te communiceren naar hulpverleners?

De burgemeester wil in contact blijven met de werkvloer en wil werkbezoeken blijven voortzetten. Voorzitter, ik zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om een werkbezoek voor te stellen aan het Oranje Huis in Amsterdam waarbij in de opvang ook de opvang van huisdieren mogelijk is. Deze werkvorm zou wellicht de drempel naar om hulp vragen nog verder kunnen verlagen in onze stad.

Voorzitter, na gesprekken met slachtoffers krijgen wij de indruk dat er in het proces tussen hulpvraag en hulpaanbod nog verbeteringen zijn te behalen. Door lange wachtlijsten sluiten verschillende ketenpartners niet op elkaar aan. Welke stappen worden ondernomen om wachtlijsten weg te werken en hoe worden de organisaties beter op elkaar afgestemd?

Ook moeten slachtoffers van huiselijk geweld soms lang wachten voor toeslagen en uitkeringen op hun eigen naam staan. Het kabinet wil nu proefdraaien om bij huiselijk geweld uitkeringen zoals kinderbijslag en het kindgebonden budget over te zetten van de dader naar het slachtoffer. Amsterdam gaat dit nu uitproberen is de burgemeester bereid om dit ook in Den Haag te proberen?