Bijdrage Punten­systeem groen- en natuur­in­clusief bouwen


Raad

17 mei 2019

Het college kiest er nu voor om af te wijken van het al eerder vastgelegde beleid om natuurinclusief bouwen op bepaalde plekken verplicht te stellen. Dit is jammer en ongewenst. Vandaar de volgende motie.