Bijdrage Voorlopig ontwerp herin­richting openbare ruimte Bezui­denhout-Oost fase 3


Cie Leef­om­geving

23 mei 2019

Al eerder bij de eerste fase voor de herinrichtingsplannen in Bezuidenhout hebben wij als Partij voor de Dieren onze zorgen geuit over de toen grote kaalslag van 113 bomen.

Voorzitter, nu ligt de derde fase voor ons en wederom dreigt er een grote kaalslag te gebeuren van 269 van de 373 aanwezige bomen in het gebied. Deze bomen zijn van onschatbare waarde voor de biodiversiteit, sommige hebben grotere ecologische waarde dan nieuwe boompjes, dragen bij aan groen beleving, bieden onderdak aan diverse diersoorten en dragen bij aan klimaatwinst zoals hittestress en wateropvang maar ook omdat ze gewoon groen zijn.

De Partij voor de Dieren vraagt zich sterk af of de kap van zoveel bomen nodig is. Dit is misschien in het belang van efficiƫntie, maar niet in het belang van natuur, leefbaarheid en het groene karakter van de wijk.

Als we naar een aantal straten kijken merkt onze fractie toch op dat sommige bomen misschien iets te gemakkelijk worden gekapt. Uit de boom gegevens blijken de boom condities redelijk tot goed en zijn er geen specifieke bijzonderheden qua ziekte maar eerder wortelopdruk waarvoor de bomen niet kunnen blijven staan. Bijvoorbeeld op de Gerard Reijnstraat dreigen 14 bomen te worden gekapt die een levensverwachting hebben van 10 jaar of meer. Ook bij de kruising Merkusstraat en De Sillestraat dreigen 37 bomen te worden gekapt die ook een levensverwachting hebben van 10 jaar of ouder.

Is het dan niet mogelijk dat er meer bomen blijven staan of worden verplant dan nu wordt voorgesteld? Graag een reactie van de wethouder.

Met dit plan liggen er toch nadelige gevolgen voor de biodiversiteit en klimaateffecten op de loer. Dit plan is een uitvoering van diverse acties zoals vervanging riool, aanleg parkeerplaatsen, aanpassingen van wegen en vervanging van de lichtarmaturen. Kan de wethouder een overzicht geven van welke bomen waarvoor gekapt moeten worden? Dus bijvoorbeeld welke bomen moeten worden gekapt voor het vervangen van het riool, welke voor de aanleg van een parkeerplaats en welke voor de vervanging van nieuwe lichtarmaturen?

Dan hebben we nog een punt voor de toekomst want hoe voorkomen we dat bij de aanplant van nieuwe bomen en de herinrichting/ verplanting van bomen opnieuw worteldruk ontstaat?

Maar ook hoe voorkomen we in de toekomst vergelijkbare kapplannen doordat bomen zo worden geplaatst rekening houdend met het riool en de kabels? Zodat de wortels van de bomen niet meer verstrikt raken in leidingen of rioolstelsel waardoor ze nog verplant kunnen worden of een toekomst hebben na graafwerkzaamheden? Graag een reactie van de wethouder.