Bijdrage Bomenkap Paleis­plein


Cie Leef­om­geving

23 mei 2019

Voorzitter, mijn fractie heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de dreigende kap van vijf bomen op het Paleisplein. Dit zijn 5 beeldbepalende gezonde bomen die weg moeten zonder duidelijke reden en dit van een college dat zegt minder snel te willen kappen.

De vermeende reden voor de kap: recht doen aan de symmetrie van het Wilhelminamonument. Als dit de motivering is dan zal de bijl nog door flink wat bomen gaan. Is er echt geen andere reden voor de kap? Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, deze bomen zijn van zichzelf al ware monumenten. Ze zijn vitaal en beeldbepalend en komen in deze soort en op deze leeftijd maar beperkt voor in Den Haag. Kortom bomen die thuishoren op de lijst Monumentale bomen. De bomen stonden er zelfs eerder dan het standbeeld. Waar de Partij voor de Dieren voor de bomen kiest, kiest de wethouder nu voor steen. Waarom?

Voorzitter,, kennelijk is geen reden te gek voor de wethouder om de kettingzaag van stal te halen. Het gaat de wethouder kennelijk om “een onbelemmerd zicht op de monumentale Gotische Zaal.” Er zijn zoveel monumenten in Den Haag die je alleen door de bomen heen kunt zien. Waar houden de kapplannen van deze wethouder op? Moet het hele Lange Voorhout dan ook kaalgekapt worden?

In het voorlopig ontwerp dat al eerder door de gemeenteraad werd goedgekeurd, waren deze vijf bomen nog wel ingetekend. Uit eerdere berichtgeving op de gemeentelijke website werd nog gesproken van een vergroening, maar dat is sinds enkele weken aangepast. Kan de wethouder aangeven waarom de term vergroening van de gemeentelijke webpagina is verwijderd?

Onze fractie is altijd uitgegaan van het doel van het project om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken met een beter verblijfsklimaat. Voorzitter, door het kappen van deze bomen verdwijnt dat aantrekkelijke verblijfsklimaat. Hoe vaak moet je op deze plek in de zomer niet rennen voor dat bankje in de schaduw om je ijsje, wat je eerder bij de ijscokar hebt gehaald rustig kan opeten.

Voorzitter, iedere maandag staat er een groep omwonenden en andere belanghebbenden op het Noordeinde om te protesteren tegen de kap plannen op het Paleisplein. Afgelopen maandag bezocht ik deze mensen die staan voor de natuur. zoals ze zelf zeggen “ als we hier niet meer voor vechten waarvoor dan wel? Wij geven de bomen een stem’. In een kwartier tijd stopten heel wat mensen om hun handtekening te zetten tegen deze plannen. Doodzonde zoals een van de voorbijgangers riep.

De wethouder zou moeten luisteren naar de stad die hij dient. Er is niemand die die bomen om wil behalve de ontwerper die met een groen grasveldje een dreigende modderpoel als stempel achterlaat.

Met passages in het coalitieakkoord als ‘de stad leefbaar, gezond en groen te houden’, We maken buurten beter en wijken mooier en groener’, Door het vergroenen van onze stad, maken we Den Haag weerbaar voor extreme regenval, maar de buitenruimte gaat ook over een groene stad, die bestendig is tegen klimaatverandering, zoals hittestress’ en ‘bij herinrichtingen van pleinen en straten wordt het behoud van bestaande bomen als vertrekpunt verankerd in het projectplan en de aanbesteding’ hopen we dat de bomen op de bescherming van de wethouder kunnen rekenen om echt een groen plein te realiseren met respect voor de historie. We hopen dan ook dat de wethouder met de groene achternaam de bomen op het Paleisplein wil behouden.