Bijdrage Bekrach­tiging geheim­houding


Raad

13 mei 2020

Openbaarheid van bestuur is een groot goed. Dit vormt de kern van een goed functionerende rechtsstaat. Bij zo’n grote integriteitsaffaire zou niet slechts volstaan dienen te worden met een kort briefje met verwijzing naar een extern vertrouwelijk rapport. Een rapport wat ook nog zonder bijlagen aan de raad ter inzage wordt gelegd. Degene die echt geïnformeerd willen worden op een toegankelijke manier kan beter het NRC pakken dan de informatie van het college. En de informatie komt ook nog eens sneller bij het NRC terecht dan bij de raad.

Door deze manier van handelen moet dus worden teruggevallen op de beperkte gegevens die het college kiest te delen of op gelekte gegevens die mensen binnen de gemeente kiezen te delen. Bij zo’n belangrijk onderwerp is het wenselijk en noodzakelijk om meer informatie aan het licht te brengen. Dit is de reden dat we het college oproepen meer informatie te delen, ook openbaar. Dit is ook de reden dat de Partij voor de Dieren het amendement van de HSP mede zal indienen.