Bijdrage Inte­gri­teits­on­derzoek


Cie Bestuur

6 mei 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt het heel erg dat Den Haag opnieuw op het hoogste niveau te maken heeft met integriteitsschendingen. Den Haag lijkt inmiddels niet de stad van Vrede en Recht, maar de stad van list en bedrog.

Ook blijkt het Haagse bestuur zo lek als een mandje. Terwijl het college aangeeft dat meer achtergrond niet in het openbaar kan worden gedeeld lezen we die achtergrond wel via diverse bronnen in de kranten. Wat vindt het college hiervan, welke verantwoordelijkheid voelt ze hierbij en welke consequentie verbindt ze hieraan? Gaat het college ook aangifte doen van het lekken van informatie?

Kan het college verder aangeven waarom dit nieuws nu pas wordt gedeeld? Was de naderende publicatie in het NRC de aanleiding?

Dan de affaire zelf. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom zijn er geen checks and balances die dit tegengaan? Voelt de wethouder zich verantwoordelijk voor deze nieuwe integriteitsschending?

De Partij voor de Dieren vindt het vreselijk dat we weer door zo’n affaire met de neus op de feiten zijn gedrukt. Want zijn we verbaasd? Nee. We hebben hier al vaker voor gewaarschuwd. Het integriteitsbeleid van Den Haag is al een tijd onvoldoende en dit wordt versterkt door de manier waarop vastgoedtransacties worden aangegaan.

Als gemeente hebben we veel waardevolle grond en projectontwikkelaars willen die grond maar al te graag. Daarom zouden bij dit soort grote projecten altijd meerdere partijen moeten meedingen. Doordat we als gemeente elke keer een reden bedenken om toch onderhands te gunnen bouwen we een prikkel in voor corruptie. Hier moeten we voor eens en altijd vanaf stappen. Een stuk grond of een gebouw aan een ontwikkelaar geven zonder dat anderen een kans maken moet verleden tijd zijn. Is de wethouder bereid om deze stap te zetten? Het gevolg is dat sommige projecten wat langer zullen duren, maar de schijn van, en prikkel tot corruptie verdwijnen en zo zijn we als gemeente rechtvaardiger bezig. Ik neem in elk geval aan dat mocht de Martelaren van Gorcumkerk zou worden herontwikkeld hij absoluut niet onderhands bij VolkerWessels terecht komt. Graag een bevestiging.

Ook de manier waarop het Spuikwartier is aanbesteed en vervolgens de packagedeal werd vormgegeven zet de deur open voor dubieuze deals. Hoe kan het dat na de package deal die een eind aan de ellende zou betekenen toch überhaupt weer gesproken werd over nieuwe betalingen?

Mijn fractie begrijpt niet dat zoveel dubieuze dingen kunnen gebeuren zonder dat dit wordt onderzocht. Als iemand naar een skybox gaat van een projectontwikkelaar zouden er toch alarmbellen moeten gaan rinkelen? Destemeer als er facturen binnenkomen voor onverricht werk of als verslagen worden gewijzigd. Waarom merkt niemand dit op? Hoe kan één persoon zoveel macht hebben? Waarom heeft het college zo zitten slapen? Gaat het college aangifte doen tegen de ambtenaar in kwestie? Gaat de gemeente ook projectontwikkelaars hierop aanspreken? Het aanzetten tot integriteitsschending is zeker ook onwenselijk.

Kan het college verder ingaan op welke projecten het gaat? En welke consequenties verbindt het college aan dit onderzoek voor deze projecten?

De Partij voor de Dieren verwacht dat het college verantwoordelijkheid pakt voor dit falen en hierop acteert. Niet alleen wat deze kwestie betreft, maar ook voor de dubieuze deals en uitlopende kosten die in het verleden hebben plaatsgevonden. Spuikwartier, Noordeinde, KJ-plein en het Busplatform om maar een aantal te noemen. Graag een reactie.

Interessant voor jou

Raadsmededeling Escher in de voormalige Amerikaanse ambassade

Lees verder

Bijdrage Bekrachtiging geheimhouding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer