Raads­me­de­deling Escher in de voor­malige Ameri­kaanse ambassade


Cie Bestuur

23 april 2020

Voorzitter,

Het college geeft aan dat het nieuwe inzichten heeft gekregen in de gesprekken met de marktpartijen. Een voorbeeld daarvan is dat de exploitatie van het Escher Museum verder is uitgewerkt en doorgerekend. Kan de wethouder eventueel op schrift aangegeven welke nieuwe inzichten nog meer zijn verkregen?

Kan de wethouder een korte schets geven over hoe het gehele proces is gegaan. Van het opstellen en vastleggen van de kaders en randvoorwaarden, huurgaranties, gesprekken etc. Zo kunnen we evalueren wat er eventueel verbeterd kan worden voor toekomstige plannen.

Voorzitter, het college sluit de brief af dat het vertrekpunt is en blijft dat de nieuwe invulling van dit pand een bijdrage levert aan verdere ontwikkeling van het Museumkwartier. En dat het college de komende periode de mogelijkheden en vervolgstappen verder gaat onderzoeken.

In het coalitieakkoord wordt niet gesproken aan wat voor soort partij het pand wordt verkocht. Klopt het dat het RVB inmiddels ge√Įnteresseerd is in de koop? Kan de wethouder aangeven of het rijksvastgoedbedrijf niet alsnog een optie is?

Kan het college duidelijk maken met wat zij bedoelen met dat de nieuwe invulling een bijdrage moet leveren aan de ontwikkeling van het museumkwartier? Welke bijdrage zou dat moeten zijn?

Want ondanks de jarenlange onduidelijkheid hebben de huidige gebruikers West ongekende prestaties weten neer te zetten, en veel erkenning en waardering van vakgenoten gekregen en zelfs nominaties voor hun programmering. Kan het college aangeven wat volgens hen de bijdrage is die de huidige gebruikers van West leveren aan het Museumkwartier?

Vervolgtraject

Worden bij het onderzoek naar mogelijkheden en vervolgstappen ook gesprekken gevoerd met de culturele instelling West die al meerdere keren heeft aangegeven ook met de gemeente in gesprek te willen treden over hun toekomst in de ambassade?