Bijdrage Beleidsplan schuld­hulp­ver­lening


Raad

25 november 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren pleit voor het actiever bestrijden van schulden door laagdrempelige schuldhulpverlening en maatwerk toe te passen. Daarnaast moet er voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden worden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen. Gelukkig hebben we in Den Haag al vele laagdrempelige projecten waarbij mensen uit de schulden worden geholpen.

Maar helaas kent Den Haag ook nog enkele slechte bewindvoerders waardoor schuldenaren gegijzeld blijven in het systeem. Daarom hebben wij ook mede de motie van de PvdA ingediend en zijn benieuwd naar een reactie van de wethouder daarop.

Tijdens de commissie gaf de wethouder aan nog in gesprek te gaan met de insprekers. Kan de wethouder nog terugkoppeling geven over de gesprekken die zijn gevoerd met de insprekers tijdens de commissie. De heer Heskens (Alliantie Financiële Ondersteuning Den Haag) en de heer van Velzen (Stichting SchuldHulpMaatje Den Haag).

Tot zover voorzitter.