Bijdrage Binck­horst


Raad

25 november 2020

Voorzitter,

Is de Binckhorst een leertraject waarbij we aan het oefenen zijn en vanalles fout kunnen laten gaan? Of zijn sommige fouten zo groot dat we ze moeten voorkomen? De Partij voor de Dieren denkt het laatste. We bouwen een nieuwe wijk waar we minstens 50 jaar aan vastzitten. Als de gemeente alleen zijn oren laat hangen naar individuele projectontwikkelaars, dan is de kans groot dat de Binckhorst niet wordt wat we hadden gehoopt en wat we hebben afgesproken.

Voorzitter, iedereen die je over de Binckhorst spreekt geeft aan dat de gemeente meer regie zou moeten voeren en af moet stappen van de laissez-faire benadering. Vorige week is mijn fractie bij verschillende bedrijven op de Maanweg langsgegaan en allemaal geven ze aan dat de gemeente hen niet heeft betrokken bij de sloop/nieuwbouwplannen. De participatie van de gemeente bevatte vooral het opstellen van plannen met projectontwikkelaars, maar de ondernemers op de Binckhorst werden vergeten. Ook heeft de gemeente niet aangeboden om mee te helpen met het vinden van vervangende bedrijfsruimte voor bedrijven die moeten wijken voor woningbouw. Zo komen de gebruikelijke woorden van het college rond bedrijvigheid toch wel heel leeg over. Hierover een motie met de SP en CU/SGP:

Verzoekt het college:

  • om op de Binckhorst bedrijven die bedrijfsruimte huren en door de woningbouw moeten verdwijnen te begeleiden bij het vinden van nieuwe bedrijfsruimte;
  • deze bedrijven ook actief te betrekken bij de vormgeving van de plannen op de Binckhorst;
  • coulant te zijn met de aflooptermijn van huurcontracten die de gemeente als verhuurder niet verlengt vanwege het realiseren van woningbouw.


Ook de betrokkenheid van de gemeenteraad is een aanfluiting. We hebben net een rekenkamerrapport gekregen over verkeerd informeren en geldverkwistende operaties bij Amare. Nu wordt ook hier een uitgave van 50 miljoen aan belastinggeld gedaan waarvan het voor de gemeenteraad onduidelijk is hoe dit precies wordt uitgegeven. Laat staan voor de burger die geen inzage krijgt in geheime stukken. Ook is in dit dossier nooit excuses aangeboden voor het grote falen rond de asfaltcentrale waardoor we in deze positie terecht zijn gekomen.

Een ander schimmig dealtje is die rond Frank is een Binck. Een projectontwikkelaar mag de sociale woningen laten sneuvelen; op gemeentegrond nog wel. En de reden? We hebben al een contract opgesteld waarin we ze die toestemming geven. Dat het contract niet is getekend en het niet is toegestaan volgens het bestemmingsplan is echter wel een essentieel feit. Dit biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om de sociale woningen te behouden. En dit moeten we grijpen. Vandaar de volgende motie met de HSP en SP:

Verzoekt het college:

  • gegeven de ingrijpendheid en politieke gevoeligheid dit initiatief als een specifieke verklaring te behandelen opdat de raad over dit plan kan besluiten.