Motie Bied bedrijven Binck­horst toekomst­per­spectief


25 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van Voorstellen inzake Binckhorst.

Overwegende, dat:

  • bedrijven en ondernemers op de Binckhorst aangeven dat zij zich niet voldoende gehoord voelen in het participatietraject op de Binckhorst;
  • zij ook aangeven zich zorgen te maken over hun toekomstperspectief en het vinden van nieuwe bedrijfsruimte in de buurt;
  • de gemeente als verhuurder richting deze partijen niet open lijkt te staan voor eerdere beëindiging van de huurcontracten.

Constaterende, dat:

  • de aangenomen motie ‘Ontwikkelruimte voor bestaande bedrijvigheid’ (CU/SGP, RIS301269) het college heeft verzocht om ruimte te geven aan bestaande bedrijven om zo werkgelegenheid binnen de stadsgrenzen te behouden
  • per motie ‘Duidelijkheid voor bedrijven Binckhorst’ (CU/SGP, RIS304876) is afgesproken dat de gemeente zich maximaal in zal spannen met alle bestaande bedrijven en organisaties op de Binckhorst in gesprek te gaan en duidelijkheid te bieden over hun toekomstperspectief.

Verzoekt het college:

  • om op de Binckhorst bedrijven die bedrijfsruimte huren en door de woningbouw moeten verdwijnen te begeleiden bij het vinden van nieuwe bedrijfsruimte;
  • deze bedrijven ook actief te betrekken bij de vormgeving van de plannen op de Binckhorst;
  • coulant te zijn met de aflooptermijn van huurcontracten die de gemeente niet verlengt vanwege het realiseren van woningbouw.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Pieter Grinwis

ChristenUnie/SGP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, D66, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks