Bijdrage Beperken gevolgen coro­na­virus voor het openbaar vervoer


Cie Leef­om­geving

19 november 2020

Voorzitter,

Het woord van het jaar is ongetwijfeld corona. Corona beïnvloedt ons dagelijks leven en daarmee ook de ‘normale’ dingen zoals het reizen. Het aantal reizigers is significant gedaald door de geldende adviezen, zoals het thuiswerken. Momenteel heeft het Rijk een beschikbaarheidsvergoeding voor 93% toegezegd tot juli 2021. Dit biedt iets van ruimte voor de vervoersbedrijven om na te denken over de toekomst.

Het is voor niemand een makkelijk situatie niet voor de vervoersbedrijven maar ook niet voor de reizigers. Ook veel reizigers zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om ergens te komen voor bijvoorbeeld hun dagelijkse boodschappen. De Partij voor de Dieren wil voorkomen dat we met wijzigingen mensen afsluiten van hun noodzakelijke bestemmingen zoals de supermarkt of de huisarts.

We staan voor een grote opgave zo blijkt uit de informatiebrieven van de MRDH.

In de brief van de MRDH van 28 september geven zij aan dat het te lopen proces van vaststellen afwegingskader tot de bezuinigingsvoorstellen beroep doet op onze flexibiliteit. De gebruikelijke wijze van afstemming zal niet of niet altijd mogelijk zijn. Gezien de situatie en de opgave om de continuïteit van het openbaar vervoer te waarborgen wordt om ons begrip gevraagd.

Inmiddels is het afwegingskader vastgesteld en worden nu de besparingsvoorstellen door de vervoerders uitgewerkt. En precies in dat gehele proces zit voor ons nog wel een vraag. Ook voor de crisis had de Partij voor de Dieren al twijfels over de democratische legitimiteit en door corona wordt dat nu extra benadrukt. Hoe zorgt de MRDH ervoor dat we niet aan een democratisch proces voorbij gaan?

Voorzitter over die besparingsvoorstellen en de vaststelling heeft mijn fractie wel moeite mee. Want voorzitter wat als we lokaal zien dat voorgestelde bezuinigingsplannen leiden tot vervoersarmoede? Of het ov minder toegankelijk wordt? Hoe kunnen we als gemeenteraad dan nog aansturen op andere maatregelen? Kunnen we dan als raad nog aan de noodrem trekken? We zijn benieuwd naar een reactie van de wethouder hierop.

Als laatst wil mijn fractie ook de aandacht vragen voor de werknemers van de vervoersbedrijven. Zo heeft HTM bijvoorbeeld door ziekteverzuim van bestuurders niet meer een voorspelbare dienstverlening kunnen aanbieden. Want hoe gaan we om met de werknemers, met de uitzendkrachten en corona. Blijven voor hen voldoende beschermingsmiddelen aanwezig? Wordt voldoende schoongemaakt? Maar vooral de hoofdvraag is voor hen ook aandacht bij de besparingsvoorstellen die door de vervoerders momenteel worden opgesteld?

Tot zover voorzitter.