Bijdrage Beleids­regel vertrou­we­lijke omge­vings­ver­gun­ningen


Cie Ruimte

18 november 2020

Een vertrouwelijke vergunning betekent de facto geen rechtsbescherming voor belanghebbenden. Dit is zeer onwenselijk. Hier moet dus zeer terughoudend mee worden omgegaan. De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de vragen van de HSP hierover.

Kan de wethouder aangeven hoe de rechtsbescherming van burgers wordt geborgd? Hoe zorgt het college dat vergunningen op een later moment alsnog openbaar worden gemaakt? Wordt er bepaald wanneer gegevens wel openbaar kunnen worden gemaakt? Kan de Raad een afschrift krijgen van het register?

Kan de wethouder verder ingaan op wat veiligheid betekent voor bijvoorbeeld het NS-station. Hoe wordt de weging rond publicatie gemaakt?


Interessant voor jou

Bijdrage Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve

Lees verder

Bijdrage Borging omgevingswet in de raad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer