Bijdrage Borging omge­vingswet in de raad


Cie Ruimte

18 november 2020

Voorzitter,

De Omgevingswet zorgt voor een grote verandering. Daarom is het goed dat D66, GroenLinks, de HSP en de Partij voor de Dieren deze motie hebben ingediend. Dit om het belang te benadrukken en te zorgen dat participatie en raadsbetrokkenheid goed is geborgd. In de Binckhorst zien we hoe het niet moet en dat op dit gebied nog veel te leren valt.

We moeten richting het college daarom enige teleurstelling uiten. De motie is in februari aangenomen en het college zegde toe in september een voorstel aan de raad te doen over onder andere participatie bij planontwikkelingen, vergunningen en de invulling van de adviesrol van de raad. Hier hebben we nog niets over ontvangen, terwijl we ondertussen 2 maanden verder zijn.

De Partij voor de Dieren heeft al vaker de vrees geuit dat we al tijden niets horen en dan aan het eind van het traject voor een voldongen feit worden gesteld. Waarom is het college niet bereid om in een vroeg stadium de verschillende opties op tafel te leggen? Niet alles hoeft te zijn ingevuld, maar het traject wil echt niet vlotten. Er zouden al jaren projecten bezig zijn, maar we worden niet betrokken.

Ik vind het goed dat we als raad meer verantwoordelijkheid gaan pakken en technische werksessies gaan opzetten. Wanneer worden deze ingepland? Het lijkt me daarbij wenselijk dat er een werkgroep van raadsleden komt om deze sessies vorm te geven en uiteindelijk met een voorstel te komen. Ik lees die mogelijkheid ook in de reactie van het presidium. Lees ik dit goed en hoe wordt dit opgepakt?


Interessant voor jou

Bijdrage Beleidsregel vertrouwelijke omgevingsvergunningen

Lees verder

Tweeminutendebat Afvalscheiding stadhuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer