Bijdrage bestem­mingsplan Bras­serskade


Cie Ruimte

8 juli 2020

Voorzitter,

Dank aan de insprekers en ook dank aan de rondleiding ter plaatse. De Partij voor de Dieren kan zich vinden in de zienswijzen.

In Den Haag hebben we het steeds over verdichten en vergroenen, maar hier gaan we dus weer ontgroenen en bebouwen. Er komt een groot gebouw en parkeerterrein op nu nog onbebouwd terrein. En dit op een plek waar veel beschermde diersoorten leven. En bewoners hebben opeens een gigantische gebouwenblok met schietbaan tegenover zich; weg natuur!

Kan de wethouder aangeven hoeveel vierkante meter groen met dit plan verdwijnt? We begrijpen in elk geval dat de verharding in elk geval zal toenemen met 1100 vierkante meter. Kan de wethouder aangeven of een schatting maken van hoeveel bomen worden gekapt? Is er een bomeneffectanalyse uitgevoerd?

Er wordt nu gekozen om op plekken een 10m brede groenstrook te laten staan. Dat klinkt sympathiek, maar wetende dat dus veel bestaand groen en bomen moeten verdwijnen is dat een stuk minder het geval. Kan deze niet worden vergroot?

Het parkeerterrein is verder gigantisch. Zijn er niet andere opties om het terrein wat te verkleinen en meer groen te behouden? Waarom is er bijvoorbeeld twee richtingsverkeer nodig door het parkeerterrein?

Tot slot, vindt mijn fractie het verstandig dat het plan opnieuw wordt bekeken en we het plan pas later dit jaar behandelen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage toekennen verkoopopbrengst Eneco

Lees verder

Bijdrage voorontwerp ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg “Zicht op zee”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer