Bijdrage voor­ontwerp onge­lijk­vloerse kruising Zwol­se­straat/Gevers Deynootweg “Zicht op zee”


Cie Ruimte

8 juli 2020

Voorzitter,

Als Partij voor de Dieren zijn we niet overtuigd van de wenselijkheid van dit plan. 26 miljoen wordt geïnvesteerd in een ondergrondse weg naar een parkeerplaats wat een aanzuigende werking zal hebben voor het autoverkeer.

Daarnaast is het vreemd om op dit moment over dit project te besluiten aangezien er veel losse eindjes zijn. Met verschillende eigenaren moet nog een akkoord worden bereikt, bijvoorbeeld over een brug. Ook is er nog onduidelijkheid over hoe de verhoogde uitstoot van stikstof wordt gecompenseerd. Dit terwijl meer verkeer zorgt voor schade aan de natuur. Waarom niet wachten tot deze trajecten zijn afgerond?

Tot slot is het opvallend dat bij een dergelijk traject Enecomiddelen worden ingezet. Uit welke reserve komt dit specifiek? De Enecomiddelen zouden toch juist gaan naar schoon vervoer? Daarbij zou het toch gaan om nieuwe projecten en niet als een soort smeerolie van al in de uitvoering zittende projecten?