Bijdrage Voortgang ontwik­ke­lingen De Kust Gezond


Cie ruimte

8 juli 2020

Voorzitter,

Controversiële projecten worden in Den Haag vaak geplaagd met problemen. Zo ook Vitalzee. Lekkages en scheurvorming is niet wat je zou mogen verwachten van een nieuw gebouw. Ook als een kelderdak niet geschikt is om op te rijden dan gaat er iets mis.

Kan de wethouder toelichten hoe dit zo laat pas aan het licht komt? Krijgt de gemeente ook een vergoeding voor het feit dat de openbare ruimte nu minder bruikbaar is? Waarom wordt aangegeven dat de gemeente wellicht de aanpassingen moet betalen? Dat de paviljoens over het strand moeten worden opgebouwd heeft natuurlijk ook een keerzijde, namelijk dat het strand veel meer wordt belast. Wanneer komt verder de externe evaluatie beschikbaar en kan de wethouder deze ook aan de Raad sturen?

Dan het paviljoen, is al bekend welke partij het paviljoen gaat exploiteren? In de brief van december was dit nog het Hard Rock cafe.

In de brief wordt de parkeergarage voor ht hotel onder de duin genoemd. Kan de wethouder ingaan op welk vergunningstraject hiervoor moet worden doorlopen? Is deze ontwikkeling toegestaan volgens het bestemmingsplan en heeft een stikstoftoets al plaatsgevonden? Da Partij voor de Dieren heeft zorgen over de gevolgen van deze ontwikkeling voor de natuur.

Dan de bebouwing. Er wordt aangegeven dat er bij AZ Fisheries en Visafslagweg nieuwbouw komt met recreatieappartementen. Kan de wethouder aangeven of hier al meer informatie over is? Is dit vanuit het bestemmingsplan toegestaan? Waarom wordt gekozen voor recreatieappartementen?

De Partij voor de Dieren heeft verder zorgen over het aantrekken van cruiseschepen. En hebben al vaker onze bezwaren hiertegen geuit. Daarbij is het zorgelijk dat niet op duurzaamheid en de luchtkwaliteit wordt gestuurd. Waarom gebeurt dit niet?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage voorontwerp ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg “Zicht op zee”

Lees verder

Bijdrage Haagse slachtoffers toeslagenaffaire Belastingdienst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer