Bijdrage Bestuur­lijke data­stra­tegie & etala­ge­pro­jecten.


Cie Bestuur

10 juni 2020

Voorzitter,

Ik begin even met een vraagje over het proces. Klopt het dat de vorige keer dat dit onderwerp op de agenda stond, er een eerdere versie van dit document was gedeeld? Het stuk wat nu voorligt is pas op 3 juni online gezet. Het lijkt er op dat er ook al verbeteringen zijn toegepast en nu de opgemaakte versie met de raad wordt gedeeld, voor dat we het document besproken hebben.

Mijn collega Icar heeft mijn punt over gezichtsherkenning, gegevens delen etc eigenlijk al gemaakt.

Dan een vraag over de etalageprojecten. Goed om te zien hoe gegeven worden verzameld en gebundeld om zo tot nieuwe inzichten te komen. De herkenningscamera voor bijplaatsingen ziet er veelbelovend uit. Gaat die standaard worden ingezet? Zijn er privacy issues mogelijk met de camerabeelden? Zijn er andere projecten waarbij privacy wetgeving voor barrières heeft gezorgd? Hoe wordt daarmee omgesprongen?Vragen over BART.

Voorzitter, de afronding van het onderzoek BART (Burger Alert Real Time) roept voor mijn fractie vooral heel veel privacy vragen op. Sommigen zijn nogal technisch van aard, die kunnen misschien nog schriftelijk beantwoord worden, na terugkoppeling van de ontwikkelaars)

  • Tot in hoeverre hebben gebruikers controle over welke apps worden uitgelezen door het algoritme van BART? Kunnen mensen bijvoorbeeld aangeven dat de app wel de buurt-app mag uitlezen, maar niet hun whatsapp en social media?
  • Hoe privacygevoelig is dit algoritme? Worden gegevens opgeslagen en voor hoe lang? Door wie zijn die uit te lezen? Een database die constant van mensen hun locatie en communicatie leest en opslaat, lijkt erg aantrekkelijk voor hackers. Zo’n database zou dus ongelofelijk goed beveiligd moeten zijn. Hoe wordt dit gedaan?
  • Leest BART altijd de locatie van de gebruiker? In dat geval zou het erg makkelijk zijn voor een algoritme om te bepalen waar iemand woont en daardoor is data te linken aan persoonsgegevens. Hoe wordt dit voorkomen?
  • Hoe wordt misbruik van de app voorkomen zonder de privacy te schenden? Krijgen gebruikers bijvoorbeeld een nummer en wordt aan de hand daarvan bijgehouden hoe betrouwbaar de informatie is die zij zenden?