Bijdrage Nieuwbouw Vissers­ha­ven­straat


Cie Ruimte

10 juni 2020

Er wordt ingezet op sloop nieuwbouw aan de Vissersstraat. Dit complex dateert uit 1924 en heeft een kenmerkende omheining. In het raadsvoorstel wordt snel de keuze gemaakt om te slopen omdat dit goedkoper is dan renovatie. Kan de wethouder ingaan of gekeken is naar het behoud van waardevolle delen van het complex?

Kan de wethouder verder aangeven hoe de Raad verder wordt betrokken bij het plan? In het Raadsvoorstel staat namelijk weinig over de invulling. Dit wordt nog verder ontwikkeld in een voorlopig ontwerp. Wordt deze aan de Raad voorgelegd?

Verder wordt aangegeven dat het gehele kavel dat beschikbaar is, groter is dan benodigd om de beoogde te realiseren functies. Welke sturing heeft de gemeenteraad op de verder invulling van dit kavel? Wanneer komt hier meer informatie over.