Bijdrage Binck­horst


23 november 2022

Eén van de pijlers van de Binckhorst is dat het een proeftuin van duurzaamheid en vergroening zou zijn. Wat komt hier nu echt van terecht? Wat zijn nu de manieren waarop bij de Binckhorst vergroening wordt gestimuleerd?

Wat er gebeurt rust vooral op de schouders van een kleine groep pioniers. Dat de gemeente zich inzet voor groen en natuur zien we nog steeds onvoldoende terug. Veel van de bodem in dit gebied is ingeklonken, waardoor het tijdens zomers op een woestijn lijkt. Tijdens een eerder debat noemde ik het voorbeeld van wethouder Bredemeijer die in september 2021 een boom plantte op de Carweide. De bodem rondom de boom is keihard en droogt snel uit. Er was destijds geen watervoorziening nabij. De boom heeft grote schade opgelopen in de droogte van het voorjaar en de zomer.

Het laat zien dat wat de gemeente doet incidenteel is, maar dat er nog geen doordacht en structureel programma is om het groen op de Binckhorst echt een kans te geven en te stimuleren. Er moet wat de Partij voor de Dieren betreft alvast meer ruimte gereserveerd worden voor groen, zodat begonnen kan worden met de Binckhorst als proeftuin van vergroening. Wanneer gaat het college met het plan komen om de groene ruimtes in de openbare ruimte vast te leggen?

Steeds meer bewoners nemen hun intrek op de Binckhorst en mijn partij hoort regelmatig geluiden van bewoners die echt willen vergroenen. Enthousiasme van bewoners zal het probleem niet zijn. Wat ontbreekt is dat hun de ruimte en ondersteuning geboden wordt om aan de slag te gaan. Hoe wil de wethouder deze bewoners gaan ondersteunen?

Ook het voorbeeld van een Tiny Forest is illustratief. Voor het programma was bijna volledige subsidie van de provincie en de postcode loterij. 18 gemeentes in Zuid-Holland hebben hier gebruik van gemaakt. Een Tiny Forest is bij uitstek de beste manier om groen en biodiversiteit te stimuleren op een klein oppervlakte. Toch lukt het dit college niet om zich te committeren aan een plek voor een Tiny Forest op de Binckhorst. Hoe is dit mogelijk? Kan de wethouder toezeggen dat er binnenkort wel een plek wordt aangewezen voor een Tiny Forest?

Voorzitter, bij de Broekslootzone bij het scoutingterrein en de bootopslag worden veel bomen gekapt. Als compensatie wordt een stukje van de oevers natuurvriendelijk gemaakt. Helaas wordt het water voor zover wij weten niet gebaggerd, hoewel het beter zou zijn als het water minder vervuild en voedselrijk zou zijn.

Wat echter ook een belemmering is om het stukje water diervriendelijk te maken, is dat net om de hoek in Rijswijk alle oevers steile beschoeiing hebben. Het stukje nieuwe natuurvriendelijke oever is nu een kleine oase in een grote woestijn. Is de wethouder bereid zijn in het kader van regionale samenwerking eens bij Rijswijk te polsen of zij ook bereid zijn mee te werken aan het dier- en natuurvriendelijker maken van het water?


Interessant voor jou

Bijdrage Planuitwerkingskader De Venen

Lees verder

Bijdrage Stillere vliegtuigen mogen niet leiden tot groei van Rotterdam Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer