Bijdrage Stillere vlieg­tuigen mogen niet leiden tot groei van Rotterdam Airport


Rondvraag

23 november 2022

Voorzitter, deze week kwam het rapport Eindrapport van de participatie over Rotterdam The Hague Airport beschikbaar. In het rapport wordt geconcludeerd dat er door stillere vliegtuigen ruimte ontstaat voor méér vliegtuigbewegingen. Een verbazingwekkende conclusie die tot stand is gekomen door selectief gebruik van de feiten. De nieuwe toestellen waar men naar verwijst zijn groter en veroorzaken per saldo dus meer geluid, met name bij opstijgen. Maar het gaat natuurlijk niet om geluid en overlast alleen! De gemeenteraad heeft niet voor niets het reduceren van CO2 en stikstofuitstoot door de luchtvaartsector benadrukt.

De conclusie is een schoffering van belangenverenigingen maar ook van provincie, gemeenten en van onze eigen Raad. Onze aangenomen motie van februari 2020 (RIS304565) sprak al duidelijk uit dat groei van de geluidsruimte onwenselijk is. Ook heeft de raad het belang van het beperken van de overlast voor omwonenden benadrukt. Groei van de luchthaven is in het licht van de tijd waarin we leven, absoluut onwenselijk, omwille van de omwonenden, omwille van de klimaatcrisis en omwille van de stikstofcrisis.

Daarom de volgende vragen:

  1. Welke conclusies verbindt Den Haag (als mede naamgever van het vliegveld) aan het Eindproduct participatietraject?

  2. Is de wethouder het eens met ons eens dat de getrokken conclusies gebaseerd zijn op foutieve aannames en daarmee dus onjuist zijn?

  3. Gaat de wethouder daarom in krachtige bewoordingen afstand nemen van deze conclusies?

  4. Wat vindt de wethouder er verder van dat niet één krimpscenario van de luchthaven is onderzocht?

  5. De wethouder heeft tijdens de commissie van 1 september toegezegd vóór november per brief de stand van zaken rond de luchthaven aan te geven en aan te geven wat het standpunt van Den Haag is. Hierin zou ook worden gereageerd op de insprekers die kritisch waren over de luchthaven en de ‘participatie’. Is deze brief in de lucht blijven hangen?

Interessant voor jou

Bijdrage Binckhorst

Lees verder

Bijdrage Stop met het beboeten van dakloze mensen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer