Bijdrage Bouwplan Tram­wegpad nabij de Badhuisweg (toegan­kelijk maken drie bunkers)


Cie Ruimte

5 september 2018

Voorzitter,

Het is vreemd dat we hier nu over praten. We hebben regels rond de verklaring van geen bedenkingen afgesproken en dit is overduidelijk geen wijziging waar de algemene verklaring op kan zien. Er is namelijk sprake van een wijziging van een bestemming en dit valt evident niet onder de algemene verklaring. Daarbij is afgesproken dat voor plannen die ruimtelijk ingrijpend zijn en rond beschermde natuurgebieden liggen een specifieke verklaring van geen bedenkingen vereist is. Kan de wethouder toezeggen dit plan na het behandelen van de zienswijze daadwerkelijk op die manier aan de Raad te sturen?

Voorzitter, dan wat inhoudelijke vragen. Nu wordt voorgesteld om de bestemming ‘Bos’ te veranderen. Hoeveel vierkante meter bos gaat het om? En moeten er bomen voor dit plan worden gekapt? Voorzitter, het valt mijn fractie op dat weinig wordt aangegeven over deze gevolgen, terwijl deze informatie juist nodig is om de plannen te beoordelen.

Kan de wethouder verder aangeven hoe deze plannen zich verhouden met het uitgangspunt dat wij de Stedelijke Groene Hoofdstructuur op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in stand zullen houden? De hele afweging mist mijn fractie.

Verder voorzitter, kan de wethouder verder aangeven hoe belanghebbenden zijn betrokken? Heeft de wethouder overleg gevoerd met degene van wie de rechtszaak over dit plan is verloren?

Robert Barker

Interessant voor jou

Bijdrage Visie op kerkgebouwen

Lees verder

Bijdrage Tweeminutendebat over het ecologisch maaibeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer