Bijdrage Visie op kerk­ge­bouwen


Cie Ruimte

5 september 2018

Voorzitter,

Allereerst veel dank voor deze visie. Er heeft veel werk in de totstandkoming gezeten en dat is te zien. Dit is ook een belangrijk onderwerp waar we al vaker in deze Commissie over spreken. Het lijkt me ook goed om dit na verwerking van ons commentaar als Raadsvoorstel te behandelen.

We vinden het goed dat er standaard een onderzoek zal plaatsvinden naar de bruikbaarheid van de kerk voor andere functies. Zo vindt er meer inzet plaats om een kerk te behouden. Ook is het goed dat wordt vastgelegd dat 4 jaar lang geen PUK zal worden opgesteld. Dit neemt de prikkel weg voor kerken en projectontwikkelaars om al vóór die 4 jaar deals te sluiten zonder goed te hebben gekeken naar de mogelijkheden voor behoud.

Voorzitter, mijn fractie begrijpt ook de wens om bij te dragen aan de onrendabele top, maar dan wordt het in deze visie spannend en ook meteen onduidelijk. Er wordt gesproken over het bekostigen van de vier jaar, maar dit heeft niets met de onrendabele top te maken. De onrendabel top zit juist in de verbouwing voor de toekomstige bestemming. Is de wethouder dit met mijn fractie eens? Anders vindt financiering plaats van iets wat de plicht is van iedere gebouwbeheerder en kan sloop alsnog volgen. Ook gaat dit ten koste van bijdrages gericht op de rennovatie. Graag een reactie van de wethouder. Kan de wethouder ook ingaan op de vorm van bekostiging en uit welk budget de bekostiging plaatsvindt?

Verder voorzitter, vindt een categorie-indeling plaats en dit is bepalend voor het budget. Echter, kerken zoals de Valkenboskerk en de Thaborkerk hebben geen categorie indeling. Is de wethouder bereid om deze beeldbepalende gebouwen ook als een categorie B-kerk te behandelen, zodat er meer inzet plaatsvindt om deze te behouden? Kan de wethouder ook ingaan op de huidige stand van zaken rond deze kerken? Verder sluit ik me aan bij de vragen rond het bepalen van de criteria.

Tot slot, voorzitter. In deze visie staan goede uitgangspunten en mijn fractie vraagt zich af of de wethouder wil bekijken of een aantal van deze uitgangspunten ook voor andere beeldbepalende gebouwen kunnen worden toegepast? Voor mijn fractie staat bijvoorbeeld de Schoenmakersvakschool in het geheugen gegrift.

Robert Barker

Interessant voor jou

Bijdrage Ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout

Lees verder

Bijdrage Bouwplan Tramwegpad nabij de Badhuisweg (toegankelijk maken drie bunkers)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer