Bijdrage Ontwerp-bestem­mingsplan Bezui­denhout


Cie Ruimte

5 september 2018

Voorzitter,

Mijn fractie nam met verbazing kennis van de voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan. Dakopbouwen worden toegestaan, terwijl juist hierover de rechtszaak is verloren vanwege de parkeerdruk. Is het niet logisch om even een pas op de plaats te zetten en eerst goed naar de parkeerdruk te kijken en de gevolgen voor de leefbaarheid, zoals de wijkvereniging betoogd? De Partij voor de Dieren wil namelijk voorkomen dat we over een paar jaar moeten constateren dat deze parkeerdruk is toegenomen en dat het college dan weer meer parkeerplaatsen wil aanleggen ten koste van groen. Waar een auto staat, kan namelijk geen boom staan of een kind spelen, voorzitter.

Voorzitter, ik hoor graag van de wethouder wat hij precies aan de parkeerdruk zou willen doen? Moeten we niet bijvoorbeeld nu gewoon eerst vastleggen dat er geen tweede parkeervergunningen meer worden afgeven, voordat we eerst het probleem erger maken?

Robert Barker