Bijdrage Bovenbouw KJ-plein


11 januari 2023

Voorzitter,

Jaren en jaren wachten we totdat de bouw begint en het plein weer een plein wordt. In mei 2021 bespraken we het KJ-plein voor het laatst. Dat jaar zou de bouw na jaren uitstel eindelijk beginnen. We wachten nog. Zelfs de grond waarvan wethouder Revis aangaf dat het op het punt stond geleverd te worden, is nog niet geleverd. Waarom niet? Waarom duurt de levering zo lang?

In mei 2021 zegde de wethouder toe een evaluatie uit te voeren naar dit project gegeven de grote problemen. Het college lijkt dit te zijn vergeten. Bij de technische vragen werd hier ook geen antwoord op gegeven en werd aangegeven dat de vraag naar de evaluatie ‘geen technische vraag’ is en dat dit een vraag is die ‘een meer diepgaande evaluatie behoeft om zinvol beantwoord te kunnen worden’. Wanneer komt dit dan?

Voorzitter, ook in 2020 bespraken we dit plan en toen zou de bouw ook bijna starten en had de gemeente allerlei afspraken gemaakt om de ontwikkelaar te paaien. Sociale woningen vlogen eruit en de ontwikkelaar wilde geld krijgen als de gemeente haar beleid zou aanpassen rond de huisvestigingsvergunning. Bizar genoeg ging de gemeente hierin mee. Kan de wethouder verzekeren dat de gemeente niet weer nieuwe afspraken op dit gebied wil maken? De gemeente wil toch geen geld geven rond de middeldure huur regulering?

Wat mijn fractie niet begrijpt is dat dit traject zo lang duurt en er steeds onderhandeld wordt. Zo kleed de ontwikkelaar de gemeente steeds meer uit en wordt het gelijkheidsbeginsel uit het raam gegooid. We zien dat dit rond erfpacht nu al staat te gebeuren. Want uit de stukken blijkt niet dat andere inwoners van Den Haag ook nog gebruikmaken van de oude lagere erfpachttarieven. Kan de wethouder ons verzekeren dat het nu klaar is met het voortrekken van de ontwikkelaar? Kan de wethouder verzekeren dat er een keer een besluit valt of dit project wel of niet binnen de kader uitkomt en dat anders een alternatief wordt voorgesteld? De stad heeft wat de Partij voor de Dieren betreft al te lang aangekeken tegen deze bouwput; het monument van onkunde van de gemeente.