Bijdrage Voor­ontwerp Kijkduin Bad - Delta­plein


11 januari 2023

Voorzitter, de natuur bij Kijkduin staat onder druk. In plaats van dat het college verantwoordelijkheid neemt en werkt aan natuurherstel, kiest zij voor verdere verstoring. De aanzuigende werking van de nieuwbouw is evident evenals de toename van stikstof. Kan de wethouder uitleggen waarom dit de gekozen route is?

Zo vindt de Partij voor de Dieren het onbegrijpelijk dat bouwmaterieel, machines en vervoer momenteel in beschermde natuurgebieden staan en hier continu doorheen rijden. Er zijn tientallen grote betonplaten in het Westduinpark geplaatst. Is de wethouder bereid dit terug te draaien? Omdat de vergunningstermijn voor het besluit uit 2018 verlopen is, is er nu überhaupt een geldende vergunning om dit te doen?

Er is verder een berg zand gestort over natuurgebieden door de huidige graafwerkzaamheden. Helmgras wordt geplant, maar dit duurt jaren voordat het stuk weer volwassen natuur wordt. Dieren zijn nu zonder leefgebied. Is dit natuurherstel? Kan de wethouder dit verklaren? En kan hij ook de informatie over de effecten hiervan op de natuur naar de raad sturen?

In de plannen zien we dat er een standplaats voor touringcars en taxi’s komt. Dit lijkt ons onwenselijk, bijvoorbeeld vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit en natuur. Waarom komt deze er? Kunnen we deze niet uit de plannen schrappen?

Dan, het project Duinhil. De vergunning is uit 2017. Maar sinds dat plan zijn er via de kruimelregeling steeds meer woningen aan toegevoegd. Is er nu een stikstofvergunning die toeziet op het huidige geplande programma?

Voorzitter, gaat Den Haag Kijkduin's natuur nog verder verstoren of eindelijk beschermen? De Partij voor de Dieren hoort graag hoe de wethouder hier tegenaan kijkt.