Bijdrage Busplatform Den Haag Centraal


Cie Ruimte

4 juni 2019

Voorzitter,

We zien dat continu Den Haag wordt opgeschikt door miljoenenblunders. Als het niet in het Spuikwartier is dan wel bij Den Haag Centraal. Als het niet de fietsenstalling is dan is het wel het busplatform. Welke verklaring heeft de wethouder hiervoor?

Als ik de brief lees zie ik vooral dat er wordt vooruitgekeken, en dat is goed, maar er moet ook geleerd worden van al deze fouten. Wat bescheidenheid en door het stof gaan was hier echter ook passend geweest. Als gemeenteraad geven we niet voor niets financiële kaders mee. De belastingbetaler is geen wandelende pinautomaat voor aannemers.

Voorzitter, ook ziet de Partij voor de Dieren dat programma van eisen steeds meer verworden tot suggesties. De deadline is variabel en de op te leveren producten ook. Ook nu weer wordt de deadline opgeschoven zonder gevolgen.

Er zijn volgens mij twee opties; of het stadsbestuur schat consequent projecten te gunstig in of er is sprake van slecht contractmanagement. Deze miljoenen aan risico’s komen niet opeens bovendrijven. Ik vraag de wethouder een reflectie hierop. Hoe wordt dit in de toekomst voorkomen? Dient hier niet een zorgvuldig extern onderzoek plaats te vinden om echt leerpunten voor het vervolg mee te geven?

De wethouder kiest er nu voor om het geld bij te lappen. Is dit echt een bevoegdheid van de wethouder of is het een raadsbevoegdheid gegeven dat het om veel geld gaat?

Kan de wethouder verder aangeven hoe het kan dat enerzijds de wethouder suggereert dat de schade verdeeld is tussen projectontwikkelaar en gemeente, maar toch de gemeente instemt om niet te beboeten en ook miljoenen bij te lappen? Is dit echt het beste wat de gemeente eruit kon slepen? Hadden we als gemeente zo’n slecht contract afgesloten dat alles bij de belastingbetaler komt te liggen?

Voorzitter, met dit package deal beleid geven we verkeerde prikkels voor aannemers en de belastingbetaler heeft het nakijken.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Evenementen

Lees verder

Bijdrage Hoofdlijnenbrief mobiliteitstransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer