Bijdrage CID Agenda 2040


Cie Bestuur

17 juni 2020

Voorzitter, mijn eerste vraag is: wat is de doelgroep van dit document? Bij het lezen van hiervan werd ik namelijk niet veel wijzer. Ik heb eens geteld, en van de 80 pagina’s, zijn er nog geen 30 gevuld met tekst, en dat in een lettertype, dat ik vermoed dat het oorspronkelijke Word documentje misschien 10 pagina’s besloeg. Ik begrijp dat sommige documenten aantrekkelijker worden met een mooie opmaak, maar dit leest meer als een reclamefolder dan een beleidsstuk. En dat terwijl de werkelijke reclamefolder in de vorm van een magazine er ook al bij zit. Het is zo algemeen en vol vage termen, dat het moeilijk is om er een inhoudelijke reactie op te geven. Wel heeft mijn fractie een aantal vragen.

  • Waarom zijn er geen toetsingskaders opgenomen in de agenda? We mogen toch hopen dat de gemeente een bepaalde mate van sturing wil toepassen, of hebben we alleen een ‘roltrapfunctie’, wat dat dan ook moge zijn?
  • Hoe wordt de mobiliteitstransitie gedekt? Is die kostenraming al sluitend? Wat is het scenario? (mail wijkberaad bezuidenhout)
  • In welke matie en in welke stadia is er ruimte voor participatie en welke groepen worden daarvoor uitgenodigd?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Tweeminutendebat Afdoening van motie Groei geluidsruimte RTHA ongewenst.

Lees verder

Bijdrage Rattenoffensief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer