Bijdrage Ratten­of­fensief


Cie Leef­om­geving

18 juni 2020

Voorzitter,

Zelf heb ik in huis ook ongenode gasten mogen ontvangen toen ik nog in Escamp woonde. Het was geen gemakkelijke opgave om de muizen de deur te wijzen. In een appartementencomplex met koop en huur door elkaar was het lastig om afspraken met elkaar te maken. Uiteindelijk bleken de muizen door een gat in het plafond van de gangkast binnen te komen. De onderburen hadden in diezelfde kast namelijk allemaal voedsel liggen voor de muizen. Nadat het gat was gedicht en al het voedsel in plastic kratten was gestopt had ik na twee maanden tijd geen muizen meer in huis.

“Ratten en muizen zijn er altijd al geweest en hun aanwezigheid leidt niet vanzelfsprekend tot overlast.’ Dit is een zin uit de evaluatie en waar mijn fractie zich bij kan aansluiten.

De Partij voor de Dieren heeft in het gemeentelijke beleid niets teruggezien over het welzijn en de intrinsieke waarde van deze dieren. Hoe gevoelig het ook ligt, het zijn dieren die gevoelens hebben en pijn en angst ervaren.

In 2018 is een onderzoek gedaan naar de omgang met ratten en muizen in dierplagen door de Universiteit Utrecht. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat dierenwelzijn en morele status van ratten en muizen in de huidige praktijk van dierplaagbeheersing volledig onderbelicht blijven. Dit terwijl het welzijn van ratten en muizen die als huisdier worden gehouden wettelijk streng beschermd is. Zelfs als deze dieren als proefdieren worden gebruikt zijn er wettelijk regels die het dier moeten beschermen tegen onnodig lijden. Dit is een scheve verhouding, het zijn dezelfde dieren alleen verschillen ze in hun plaats in onze samenleving. Kan de wethouder aangeven hoe het dierenwelzijn en de intrinsieke waarde is verankerd in het gemeentelijk beleid rondom deze dieren?

In het onderzoek is ook een stakeholdersanalyse gedaan. Daaruit blijkt dat die stakeholders, waaronder ook dierplaagbeheerders, dat de omgang met ratten en muizen zorgvuldiger moet, door bijvoorbeeld meer aandacht te geven aan preventie. Als wij in de wijken kijken, is nog een wereld te winnen qua preventie. Nog steeds zijn er enorme afvalbergen op straat en worden de dieren zo voorzien van voedsel. Er wordt wel aan gewerkt maar de afvalbergen zijn nog steeds aanwezig. Kan de wethouder hierop reflecteren en aangeven wat nog beter kan of wat anders zou moeten gaan? En of toch niet moet worden overgegaan tot een voederverbod dat geldt voor de gehele stad.

Een van de preventieve activiteiten is de broodles. Tot dusver hebben er 21 personen aan meegedaan die vervolgens weer nieuwe ambassadeurs moesten werven. Hoe is de verdeling van deze personen over de wijken? En belangrijker nog: hoeveel mensen hebben de ambassadeurs uiteindelijk weten te bereiken?

Ook blijkt uit de voortgangsrapportage dat een beperkt aantal ondernemers meedeed als informatiepunt. Dat is jammer want iedereen zou mee moeten doen om het te laten slagen. Kan de wethouder aangeven wat er is gedaan om ondernemers erbij te betrekken? Wat zijn de redenen geweest dat ondernemers niet meededen?

Het plaatsen van gif. Buitenshuis is dat al sinds 2016 verboden omdat resistentie optreedt bij de ratten en muizen als evolutiekampioenen. Maar ook omdat andere dieren kunnen worden blootgesteld aan dat gif. Door zelf van dat gif te eten of een dier dat vergiftigd is op te eten. Kan de wethouder aangeven of deze manier nog steeds buitenshuis wordt gebruikt in opdracht van de gemeente?

Ook hebben wij berichten ontvangen dat lijmplanken worden ingezet. Deze methode is zeer dieronvriendelijk omdat de dieren vast komen te zitten en zich uit paniek willen bevrijden uit de lijm, maar bovenal is deze manier verboden volgens de wet. Met alle gevolgen van dien. Helaas komen ook veel andere dieren vast te zitten op deze planken, waar zij vaak een nare dood sterven Kan de wethouder aangeven of deze middelen ook door plaagdierbeheerders die actief zijn in Den Haag worden ingezet? Wat doet de wethouder om te voorkomen dat mensen zelf het heft in eigen hand nemen en naar dit soort dieronvriendelijke methodes grijpen?

Voorzitter, dan nog een laatste punt; het groen en dan bedoel ik niet de stukken brandnetels. Ratten worden aangetrokken door het voedsel en niet door het groen, zoals dit stuk doet vermoeden. Kunt u aangeven of door dit rattenoffensief groen in de wijk verdwijnt?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage CID Agenda 2040

Lees verder

Bijdrage Politieke beraadslaging veiligheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer