Bijdrage Politieke beraad­slaging veiligheid


Cie Bestuur

18 juni 2020

De politie zou dichtbij de burger moeten staan. Zij zouden aanspreekbaar en bereikbaar moeten zijn op straat en in de wijken. Het sluiten van politiebureaus en de bureaucratie heeft het contact tussen burger en politie moeizaam gemaakt. Ook de afstand tussen leiding en agenten is gegroeid door de vele managementlagen. Overal in Nederland kampt de politie met personeelstekort en bezwijken agenten onder hun werkdruk. In Den Haag komt daar nog bij dat de politie vaker dan in andere steden wordt ingezet bij demonstraties. De hofstad is nu eenmaal favoriet als het aankomt op het uitoefenen van artikel 9 van de grondwet: de vrijheid van vergadering en betoging.

De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de ontwikkelingen om etnisch profileren tegen te gaan. Dit gebruik is zeer onwenselijk en moet zo snel mogelijk in kaart worden gebracht zodat agenten die dit gedrag vertonen in beeld komen. Zoals de politiechef al beaamde, is er ook binnen de politie Haaglanden nog sprake van racisme en discriminatie. Het is goed om te horen dat hier flink op ingezet gaat worden, mijn fractie is erg benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen en hoopt dat wij hier goed op de hoogte over worden gehouden. Ik kan mij ook aansluiten bij eerdere vragen over de MEOS app van D66 en de Islam Democraten.

Wat betreft het bewapenen van BOA’s, mijn fractie hoopt dat hier zeer voorzichtig mee wordt omgegaan. BOA’s zijn geen agenten en zouden niet moeten worden ingezet in gevaarlijke situaties. Wij hopen dat dit vermeden kan worden met het beter inzetten van bodycams, noodknop en verbeterde communicatie met de politie.