Bijdrage Geen plastic netjes in Haagse gras­velden


Cie Leef­om­geving

18 juni 2020

Voorzitter,

In Leiden is het een drama. Tienduizenden plastic netjes vervuilen daar grasvelden, pleinen en grachten. En helaas zijn die aantallen niet overdreven. De netjes zijn afkomstig van gefundeerde graszoden, die in de parken zijn gelegd. Als het gras door betreding verslijt, komt het plastic bloot te liggen en verspreidt het zich door de stad. Daar is het levensgevaarlijk voor met name dieren.

De gemeente Den Haag blijkt deze gefundeerde graszoden ook te gebruiken. Merknaam Oxygrid. Dit plastic breekt over een periode van 2 tot 5 jaar geleidelijk af, zegt het college. Geheel afgebroken hebben we dan een grasmat vol microplastics. Wordt het college daar vrolijk van? Is dit niet al voldoende reden om te stoppen met het gebruik van gefundeerde graszoden?

Maar ook daarvoor al vormen de halfgedegradeerde plastic netjes een gevaar voor dieren, doordat zij erin kunnen stikken of erin verstrikt kunnen raken.

De Partij voor de Dieren begrijpt niet waarom het college hiervoor kiest. Wat is er mis met graszoden zonder plastic? Zaai het gras desnoods in. Is nog veel goedkoper ook. Maar laten we stoppen met al dat onnodige plastic overal. Kan de wethouder toezeggen geen gefundeerde graszoden meer aan te leggen ?