Bijdrage Twee­mi­nu­ten­debat Afdoening van motie Groei geluids­ruimte RTHA ongewenst.


Cie Bestuur

17 juni 2020

Voorzitter,

Fijn dat we nog even terug kunnen komen op de afdoening van deze motie. Mijn fractie is blij dat het college bereid is het standpunt uit te dragen dat uitbreiding van geluidsruimte van RTHA onwenselijk is. Wij hebben echt nog een paar aanvullingen.

In de afdoening van deze motie wordt niet gesproken over de mogelijk van het insturen van een zienswijze bij het Rijk op het voorliggende ontwerp van de nieuwe luchtvaartnota. Is het college bereid om de standpunten van de gemeente Den haag op deze manier actief uit te dragen?

In het Ontwerp Luchtvaartbesluit wordt ook weer gesproken over aparte gebruiksruimte creëren voor spoedeisende hulpverlening en politietaken en de mogelijkheid wordt opengehouden dat deze ruimte wordt gebruikt om uiteindelijk meer gebruiksruimte op een luchthaven te hebben. Vandaag werd dat bevestigd door een artikel over een mogelijke vlucht om IKEA personeel van Scandinavië naar Delft te charteren. Is het college bereid om, in lijn met de motie, uit te dragen dat dit onwenselijk zou zijn?

De mogelijkheid van krimp van de luchtvaart wordt daarbij helemaal niet genoemd als toekomstige optie, en de CO2 uitstoot hoeft pas in 2070 ‘nihil’ te zijn. Dit ligt niet in lijn met de duurzame doelstellingen van Den Haag. Is de wethouder bereid om ook dit in de zienswijze mee te geven en het Rijk op te roepen sneller CO2-neutraal te worden? Indien de wethouder bereid is hierover zienswijze in te dienen kan zij deze ook met de raad delen?