Bijdrage Tweede voort­gangs­rap­portage Maat­schap­pe­lijke Opvang


Cie Samen­leving

11 juni 2020

Voorzitter,

Vorige week na de raad stond ik buiten ons IJspaleis om fijn fiets te pakken. Buiten in de hoek van bieb lag een dakloze ingewikkeld in een slaapzak. Het is niet de eerste die ik buiten zie verblijven. Helaas.

Maar Voorzitter er zijn ook succes verhalen. Zoals Andre die ik heb mogen bezoeken in zijn opvang kamer in de Wenkenbach die hij deelde met een andere persoon. Een oudere dakloze die niet van de straat af was te krijgen. Maar door zijn slechtere gezondheid kon hij nu niet anders.

Zoals in de voortgang ook wordt aangegeven is het probleem van onderdak bieden aan dak- en thuisloze gestegen. We staan dus voor uitdagingen en zetten alle kracht bij om iedereen een dak boven het hoofd te bieden, maar vooral ook een toekomstperspectief te bieden.

Vorige week bij de gedachtewisseling had ik het al over de impact van corona op de opvang van dak- en thuisloze. Ik maakte toen het punt dat er gesleep werd met mensen van hotel naar hotel. De wethouder verzekerde mij toen dat iedereen de benodigde zorg krijgt waar zij recht op hebben.

Toch ben ik daar niet geheel gerust op want ook al krijgen de dak- en thuisloze de zorg waar ze recht op hebben. Er is een wachtlijst en nog steeds niet heeft iedereen een dak boven zijn of haar hoofd. In de voortgang geeft u ook aan dat u kijkt naar andere opvanglocaties die misschien niet als vanzelfsprekend worden gezien. Kan de wethouder inmiddels aangeven of er al plannen in ontwikkeling zijn die verder zijn gevorderd en of de wethouder termijnen kan aangeven wanneer plannen voor opvang opgeleverd kunnen worden?

De locaties Wenkenbach en de Binckhorstlaan sluiten in de zomer van 2020. Terwijl later in de voortgangsrapportage staat dat door de uitbreiding van opvang aan de Wenkenbach we er in geslaagd zijn om veel mensen op te vangen. Kan de wethouder aangeven of deze twee locaties niet alsnog open kunnen blijven? Welke alternatieven locaties zijn hiervoor beschikbaar? Zijn alternatieven op tijd voorhanden?

Bij het debat vorige week gaf u aan dat de extra Rijksmiddelen die nu beschikbaar komen eigenlijk ten goede komen van het 10 puntenplan en dat u al bezig bent om die plannen verder uit te werken. Kunt u aangeven wanneer dat naar de raad komt?

Voorzitter, volgens onze wel ingelichte bronnen hebben wij vernomen dat opvang voor ongedocumenteerde dak- en thuislozen wordt afgebouwd. Na die periode is er namelijk geen rijksbijdrage meer voor deze hulpverlening. In het AD artikel van vandaag is te lezen dat de wethouder deze groep inderdaad tot 1 juli opvangt en daarna moeten ze terug naar een terugkeercentrum. Kan de wethouder aangeven of andere opvangoplossingen zijn overwogen? Vanwaar de afweging dat deze groep naar een terugkeercentrum wordt geplaatst juist nu door corona alles stil legt ook qua vervoer.

Voorzitter het is fijn om te lezen dat mensen met dieren nu ook een opvang kunnen raadplegen.

Ik sluit af, het stigma rond dak- en thuislozen moeten we doorbreken. Het zijn tenslotte mensen zoals jij en ik.


Interessant voor jou

Bijdrage Voortgang vorming Gemeentelijk Werkbedrijf

Lees verder

Bijdrage Tweeminutendebat Afdoening van motie Groei geluidsruimte RTHA ongewenst.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer